חיפוש

תקנון סליקה באינטרנט

תקנון סליקה באינטרנט

1) מבוא

 1. אתר https://www.greenhouse.org.il/ ("האתר") המופעל על ידי החממה האקולוגית עין שמר, עמותה ציבורית מספר 580419794 או מי מטעמה  ("העמותה") –  ומשמש בין היתר  בתור אתר לרכישת סיורים,  וקורסים, סדנאות, וחוגים חינוכיים  וגיוס תרומות כספים ("המוצרים")
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 1. שימוש באתר עבור רכישת המוצרים מתחת לגיל 18 מותנה בהסכמתם של אחד מההורים או של כל אפוטרופוס אחר. 
 1. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר ואת תנאי השימוש באתר.
 1. עצם רכישת המוצרים באתר תהווה הצהרה מצד מבקר האתר כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין העמותה.
 1. העמותה מוכרת כמלכ"ר ועל כן  אינה גובה מע"מ
 1. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 1. העמותה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה בכל עת.
 1. העמותה ומי מטעמה עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע  המוצג באתר באופן השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים, לרבות תמונות. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות.
  העמותה  ומי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות באתר.
 1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 1. טעות סופר בתיאור המוצרים לא תחייב את העמותה.
 1. תמונות המוצרים והשירותים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 2. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 3. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 4. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים הינה על ידי מבקרי האתר בלבד, כל מבקר יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל העמותה ו/או חברת הסליקה  (חברת ישראכרט ) מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף.
 5. בלחיצה על כפתור "שלח" על המזמין / מבקר האתר מסכים לתקנון זה.
 1. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העמותה הוא המועד הקובע לכל דבר.

2) אבטחת מידע סודיות ופרטיות

 1. העמותה ומי מטעמה  מקפידים ביתר שאת  בזהירות ובמיומנות  על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שהמזמין העביר.
 2. בעת ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי, מתבצעת בדיקת כרטיס האשראי מול חברת האשראי , מבצע ההזמנה יקבל תשובה מיידית למצב העסקה: האם היא התקבלה או נדחתה, דף התשלום מאובטח לפי תקן בדרגה הגבוהה ביותר PCI DSS, ובצורה מוצפנת  באמצעות טכנולוגיית SSL  .
 3. העמותה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא יועבר לצד שלישי ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 4. העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת העמותה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא העמותה או מי מטעמה  אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 5. העמותה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, פרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העמותה.
 6. למרות האמור לעיל, העמותה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי העמותה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 7. העמותה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העמותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה
 9. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 10. העמותה מתחייבת שלא לעשות שימוש ולא להעביר לצד  שלישי  במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 11. בלחיצה על כפתור "שלח"   המזמין מסכים  כי לעמותה או מי מטעמה  לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של העמותה.

3) השירותים המוצגים והפעולות הכספיות  אותן ניתן לבצע באתר

 1. קורסים למבוגרים
 2. השתלמויות למורים למעט תשלום דרך אתר פסגה
 3. סדנאות חד יומיות
 4. סיורים מודרכים בחממה
 5. חוגים
 6. מכירת מוצרים שיוצרו בחממה
 7. תרומות
  1. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א לפקודת מס הכנסה
  2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בקשת רישום חברות לעמותה. במקרה של ביטול יוחזר התשלום במלואו.
  3. העמותה מתחייבת להשתמש בכספי החבר / תרומות למימוש מטרות העמותה בלבד.
  4. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק
  5. לעמותה אישור ניהול תקין לשנת 2023 מרשם העמותות

4) אפשרות הרשמה לאתר:

  1. על מנת לבצע הזמנה של של המוצרים / שירותים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון

  2. אין חובה למשתמשי האתר למסור לעמותה דרך אתר האינטרנט פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת לא תתאפשר ביצוע הזמנת מוצרים ללא מסירת הפרטים המצויינים בטופס ביצוע ההזמנה.
  3. כל אדם רשאי להשתמש באתר, לרבות ביצוע רכישות באמצעות, בין היתר, וזאת בתנאי שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות  והוא בעל כרטיס אשראי  תקף, שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
  4. בעת הרישום באתר על המזמין כתובת הדואר האלקטרוני שלו טלפון ושמו.
  5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
  6. העמותה ומי מטעמה לרבות הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה ומי מטעמה יהיו רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור
   הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

5) תנאי שימוש ותהליך רכישה

 1. האתר מאפשר לגולשיו (מבקריו)  רכישה נוחה קלה ובטוחה של המוצרים באמצעות האינטרנט.
 2. ניתן לרכוש את השירותים  באתר בכל עת עד לגמר המלאי וזאת על בסיס מקום פנוי.
 3. העמותה רשאית בכל עת  וללא הודעה מוקדמת , ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן את מחירי המוצרים והשירותים, מגוון וזמינות המוצרים המופיעים בדפי האתר.
 4. העמותה  ומי מטעמה שומרים  לעצמם  את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת השירותים   בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתם הבלעדית
 5. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 6. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של העמותה בטלפון שמספרו: 04-6374160 .כמו כן , באם חברת האשראי תסרב להעביר את  סכום התשלום  עבור רכישה באתר  העמותה תשהה או תפסיק לאלתר את תהליך הזמנת המוצרים והשירותים, ולא ניתן יהיה להצטרף  לסיור, לקורס, לסדנה או לכל מוצר או שירות שהוזמנו
 7. רכישה באתר כפופה  גם לתנאים  ולהגבלות של חברות האשראי .
 8. כל הפרטים האישיים של הרוכשים נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן לגלישה.
 9. בעת ביצוע ההזמנה באתר , אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים

6) מדיניות אספקה השירותים   

 1. הקורסים המוצגים באתר יתקיימו בימים ובשעות שנקבעו מראש.ייתכן כי יחול שינוי במועדים ושעות.
 2. העמותה לא תהא אחראית לכל איחור, עיכוב במועד או אספקת של השירותים (קורסים , השתלמויות  וסדנאות)  שנגרמה מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתה העמותה.

7) החזרות וביטולים

 1. ניתן לבטל את העסקה באמצעות שליחת הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני hamamaoffice@gmail.com של העמותה
 2. לא ינתן החזר כספי עבור קורסים אשר נרכשו מצד שלישי, עבור בקשה להחזר כספי יש ליצור קשר עם הגוף ממנו  נרכשו הקורסים.
 3. קורס למבוגרים (כולל השתלמויות מורים)
  • הודעה על הפסקת לימודים עד סוף השבוע השני  בקורסים  מעל 4 מפגשים  או  עד סוף  השבוע הראשון בקורסים מתחת ל 4 מפגשים  תימסר במייל לעיל מרגע אישור לביטול העסקה, יוחזר כל שכר הלימוד למעט דמי רישום ע"ס 100 ₪
  • הודעה על הפסקת לימודים (עד שליש מהקורס) מהשבוע  השני  מעל 4 מפגשים  או מהשבוע הראשון לקורסים קצרים  (עד שליש הקורס)  יוחזר 50% משכר  הלימוד למעט דמי רישום ע"ס 100 ₪
  • הודעה על הפסקת הלימודים לאחר  שליש הקורס לא ינתן החזר כספי.
 4. עבור חוגי ילדים (למעט תשלום דרך רותם):
  תשלום עבור השתתפות באופן שווה למפגשים שאליהם הגיעו ו/או נרשמו עד לקבלת אישור בכתב לגבי ביטול. (לדוגמה, חוג ילדים של 6 חודשים, בחודש הרביעי הילד פורש, משלם רק עבור 3 חודשים וחלקי חודש רביעי עד לקבלת הודעה בכתב על פרישה).
 5. עבור סדנאות חד יומיות: ניתן לבטל עד 5 ימים לפני ללא עלות. עד יומיים לפני בעלות 20%, פחות מימיים, יהיה בחיוב מלא.
 6. עבור סיורים בחממה: ניתן לבטל עד 3 ימים לפני ללא עלות. עד יום לפני בעלות 20%, ביום הסיור יהיה חיוב מלא.
 7. במקרה שביטול העסקה אושר על ידי העמותה, יש להשיב את המוצר ללא שימוש באריזתו המקורית שלא נפתחה עד  14 ימים מיום קבלת המוצר לבית המזמין.
 8. למען הסר ספק דמי הביטול לפני תחילת הקורסים עומדים על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם  ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 דמי הביטול לאחר התחלת הקורסים ועל  דמי הביטול יעמדו על פי  סעיפים 2-5 לפרק החזרות וביטולים.

8) תקנון אתר מכירות – אחריות

 1. העמותה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מההשתתפות בקורסים השונים למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של העמותה.
 2. על משתתפי הקורסים חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של העמותה.

9) קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של העמותה החממה האקולוגית בעין שמר.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם העמותה.

9) שירות לקוחות

 1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של העמותה בטלפון
  שמספרו: 04-6374160  ובמייל: hamamaoffice@gmail.com

10) דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט השלום בחדרה או לבית משפט המחזוי בחיפה תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

תאריך עדכון אחרון : 08.02.2023

תפריט נגישות