חיפוש

מדיניות פרטיות

אבטחת מידע סודיות ופרטיות

 1. העמותה ומי מטעמה  מקפידים ביתר שאת  בזהירות ובמיומנות  על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שהמזמין העביר.
 2. בעת ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי, מתבצעת בדיקת כרטיס האשראי מול חברת האשראי , מבצע ההזמנה יקבל תשובה מיידית למצב העסקה: האם היא התקבלה או נדחתה, דף התשלום מאובטח לפי תקן בדרגה הגבוהה ביותר PCI DSS, ובצורה מוצפנת  באמצעות טכנולוגיית SSL  .
 3. העמותה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא יועבר לצד שלישי ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 4. העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת העמותה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא העמותה או מי מטעמה  אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 5. העמותה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, פרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העמותה.
 6. למרות האמור לעיל, העמותה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי העמותה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 7. העמותה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העמותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה
 9. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 10. העמותה מתחייבת שלא לעשות שימוש ולא להעביר לצד  שלישי  במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 11. בלחיצה על כפתור "שלח"   המזמין מסכים  כי לעמותה או מי מטעמה  לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של העמותה.

תפריט נגישות