חיפוש

אתגר המים

אתגר המים הינו מהאתגרים הסביבתיים, החקלאיים והכלכליים המרכזיים העומדים כיום בפני האנושות. באזורים רבים בעולם קיים מחסור במים, הנובע מסיבות שונות כגון הגידול באוכלוסייה, ההשפעות של שינוי האקלים, בצורות, השפעות אורח החיים של האדם ודרכי הייצור של מזון ומוצרים, המזהמות את מקורות המים.

אתגר המים העולמי הוא בעיה מורכבת ורב-גונית הדורשת מגוון פתרונות. בישראל פותחו פתרונות רבים ומעניינים בתחום המים כמענה להיותנו מדינה החסרה במקורות מים טבעיים. פתרונות אלו מהווים כיום את הבסיס למשק המים הישראלי, המספק מים למגוון צרכים, לשימוש הביתי, לשימוש תעשייתי, בחקלאות, בהשבה לטבע וכן מספקת ישראל מים לירדן כחלק מהסכמי השלום בין המדינות.

בין הפתרונות שפותחו בישראל: מפעל השבת המים – ישראל היא מהמובילות בעולם בתחום, כאשר מעל 80% ממי הקולחים בישראל מושבים חזרה לחקלאות לאחר תהליך הטיפול. מפעל ההתפלה, האחראי על אספקה של 80% ממי השתיה בישראל; המוביל הארצי אשר עליו התבססה לאורך שנים היכולת לספק מים לרחבי הארץ; המצאת הטפטפות המאפשרות חסכון אדיר במים לחקלאות ועוד… פתרונות אלו מאפשרים לישראל להחזיק משק מים יציב ולייצא ידע וטכנולוגיות למקומות שונים בעולם.

ועדיין, ישראל אינה חסינה מפני שינוי האקלים, וגם אנו עומדים בפני אתגרי המים.

בחממה, עוסקים התלמידים בחקר ולימוד אתגר המים, פיתוח רעיונות ופתרונות לשיפור משק המים.

בין הנושאים אותם חוקרים התלמידים: דרכים ידידותיות לסביבה לטיפול במים באמצעות צמחים וחיידקים; שימוש במים מליחים ובמים רוויי חנקן וזרחן לגידול חקלאי כלכלי; שימוש במים מושבים לגידול חקלאי כלכלי.

יחד עם המועצה האזורית מנשה, ובתמיכה של החברה הכלכלית מנשה, פיתחה החממה את התכנית "אדם ומים במנשה", בה לוקחים חלק בכל שנה מעל 1,000 תלמידים, הלומדים וחוקרים את תחום המים ונחשפים למעגל השבת המים של מנשה: מהמטבח בבית, אל מתקני טיהור המים, משם למטעי האבוקדו – וחזרה למטבח!

שיתוף:

תפריט נגישות